Dwight Gooden & Floyd Youmans חתימה 8x10 צילום צבע - COA! - תמונות MLB עם חתימה

Dwight Gooden & Floyd Youmans חתימה 8x10 צילום צבע - COA! - תמונות MLB עם חתימה

ILS 3.00
 

במחסן.
קיים

אם חתימה, כוללת הולוגרמה מובן מאובנת בנפרד קטגוריה; תמונות MLB עם חתימה. אם חתימה, כוללת הולוגרמה מובן מאובנת בנפרד. קטגוריה; תמונות MLB עם חתימה. Dwight Gooden & Floyd Youmans חתימה 8x10 צילום צבע (Mets / Expos) - COA! אם מוצר אינו חתום או שאינו בשימוש במשחק, הולוגרמה לא תיכלל מזכרות של דווייט גודן. מזכרות של ניו יורק מטס.

פרמטרי מוצר

מוצרים בקטגוריה